Selasa, 15 Mei 2012

LapanBelas.

Jauh.

Nak balik.

Khamis.

Nak balik.